TASARRUF VE KONFOR SİSTEMLERİ / Otomatik Kontrol

Ait olduğu sistemi insan müdahalesi gerektirmeksizin arzu edilendeğerlerde tutmayı amaçlayan sistemlerdir. İlk örneklerini Cizre'li El-Cezeri. Oda sıcaklığını, ayarladığımız değerde sabit tutan kilimalar otomatik kontrol sistemlerine örnek olarak gösterilebilir. Otomatik kontrol sistemleri mekanik prensiplere göre çalışabilecekleri gibi (örneğin araçlarda bulunan karbüratörler), programlanmış bir mikroişlemci tarafından da yönetilebilirler.