MEKANİK OTOMASYON

HVAC(Healting,Ventilating & Air Conditioning) otomasyon sistemleri binaların veya benzeri her tür yapılarının mekanik sistemleri ve bunlara bağlı tüm mekanik ekipmanların izlenmesi, kontrolü ve raporlanabilmesi için kurulan otomasyon sistemidir.

Bu sistemlerden bazıları;

 • Klima Santralleri
 • Fanlar (Duman, Egzoz, Basınçlandırma Fanları)
 • Isıtma Grupları
 • Soğutma Grupları
 • Pompalar (Sistem, Hidrofor,Yangın ve Sirkülasyon Pompaları)
 • Eşanjörler
 • Boyler/Kazan
 • Fan Coiller
 • VRV ve VRF Sistemleri
 • VAV
 • Yerden Isıtma
 • Depo Seviyeleri
 • Enerji analizörleri
 • Sayaçlar
 • Jeneratör gibi sistemlerdir.

HVAC – Mekanik Otomasyon sistemi yaşamımızdaki konfor ve kaliteyi arttırırken, binalarda;

 • İnsan hatalarını minimuma indirmesi.
 • Çok daha az enerji tüketilmesini sağlaması,
 • Çalışan sayısını azaltması,
 • Bakım gider maliyetlerini azaltması,
 • İyi bütçeleme ve etkin kaynak kontrolü,
 • İleriye dönük düşük işletme maliyeti
 • İstenilen değere çok yakın kontrol yapılması(PID)
 • Ayarların bozulmaması ve kesintisiz hizmet
 • Can ve mal güvenliği sağlaması gibi belli başlı avantajları vardır.
Detaylar   

 

 

 

 

 

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİMİZ

Dünyada 1800'lü yıllarda yaygınlaşmaya başlayan otomasyon sistemleri günümüzde üretimden sağlığa, fabrikalardan konutlara, iş yerlerinden alışveriş merkezlerine kadar hayatımızın her alnında kullanılmaktadır.

AYS Teknik olarak, otomasyon sistemlerinde ihtiyaç duyduğunuz mühendislik talepleri ile ilgili ;

 • Mekanik Otomasyon Sistemi (HVAC )tasarım ve projelendirmesi
 • Aydınlatma Otomasyon Sistemi (KNX ) tasarım ve projelendirmesi
 • Enerji SCADA Otomasyon Sistemi tasarım ve projelendirmesi
 • JET FAN Otomasyon Sistemi tasarım ve projelendirmesi
 • Temiz Oda Otomasyon Sistemi tasarım ve projelendirmesi
 • Sistem Senaryolarının tasarlanması
 • Prensip şemalarının hazırlanması
 • Kablo listelerinin hazırlanması
 • PLC programları ve grafik sayfalarının hazırlanması
 • As-Build projelerinin hazırlanması
 • Teknik dokümanların hazırlanması alanlarında hizmetlerini vermekteyiz.
Detaylar   

 

 

 

 

 

SAHA HİZMETLERİ

Otomasyon saha hizmetlerinde çevresel faktörler düşünülerek, sistemin ihtiyaçlarını karşılayacak, kaliteli, dayanıklı malzemelerin kullanılması gerekir.

Sisteminizin alt yapısını oluşturan bu hizmetlerde; gerekli standartların uygulanması, yeterli bilgi ve donanıma sahip teknik elemanların çalışması oldukça önemlidir.

AYS Teknik olarak saha hizmetlerinde;

 • Kablo tesisatının ve uç bağlantılarının yapılması
 • Kablo tesisatı, montaj ve uç bağlantısı için süpervizyon hizmeti verilmesi
 • Otomasyon kontrol panolarının hazırlanması
 • Sıcak / Soğuk testlerin ve senaryo testlerinin yapılması
 • Saha ekipmanlarının montajlarının yapılması
 • Devreye alma işlemlerinin yapılması
 • Sistem eğitimlerinin verilmesi konularında hizmet vermekteyiz.

Otomasyon sisteminizin verimli ve sağlıklı çalışabilmesi için düzenli bakım yapılması gerekir.

Periyodik olarak yapılan bakımlar cihazların ömrünü uzattığı gibi, çıkabilecek sorunların önceden tespit edilmesi konusunda yardımcı olmaktadır.

Sistemin gerekliliklerine göre bakım periyotları belirlenerek;

 • Sözleşme süresince sağlıklı olarak çalışması,
 • Verilerin düzenli olarak yedeklenmesi,
 • Sorunların anında ve doğru müdahalelerle çözülmesi,
 • Sorunlu modüllerin tespit edilip değiştirilmesi,
 •        Gerekli durumlarda yerinde ve uzaktan erişim ile servis hizmetinin verilmesi bakım anlaşmamız dahilindedir.

AYS Teknik olarak, periyodik bakımların yanında otomasyon sisteminizde her türlü ihtiyaç duyduğunuz;

 • Teknik servis hizmeti
 • Personel teknik eğitimi konularında destek alabilirsiniz.
Detaylar   

 

 

 

 

 

AYDINLATMA OTOMASYON SİSTEMLERİ

Aydınlatma Otomasyon Sistemleri ticari binalar, hastaneler, evler, alışveriş merkezleri gibi tüm binalarda akıllı ışıklandırma yöntemi ile konforu artırırken elektrik tasarrufuna yardımcı olan, tek bir noktadan ve uzaktan kontrol edilmesini sağlayan sistemlerdir.

Aydınlatma Otomasyon sisteminde düşük verimli ışık kaynakları yerine yüksek verimli ışık kaynakları kullanılarak, konforumuzu azaltmadan enerji tasarrufu sağlanabilir. Ülkemizde tüketilen elektrik enerjisi %20 civarındadır. Hem ekonomik açıdan hem de gezegenimizdeki enerjileri doğru kullanmak adına günümüzde enerji tasarrufu için çıkarılan yasalar enerji verimliliğini arttırırken, sektörün de gelişmesini sağlamaktır.

Bu nedenle ofis, hastane, ticari ve kamu binaları gibi yapılarda yapılan aydınlatma otomasyonları sabit enerji ve personel giderini azaltırken karı arttırmaktadır.

İdeal olanı binanın yapımı aşamasında otomasyon sisteminin tasarlanması olsa da daha sonradan da otomasyon sistemi binaya dâhil edilebilir.

Aydınlatma Otomasyonunda KNX Kontrol ve Otomasyon sistemi, Akıllı Ev ve Bina Otomasyonu açık sistem haberleşme protokolünü standartlaştıran, uluslararası yaygınlığı ve kabul edilirliği olan bir organizasyondur.

KNX kontrol ve otomasyon sistemi dünya çapında 300'ün üzerinde imalatçı partneri olan, binlerce onaylanmış malzeme grubu bulunan ve en istikrarlı akıllı ev ve bina otomasyon sistemi haline gelmiştir. Diğer kendine has kablolama ve altyapısı sunan kapalı kaynak otomasyon sistemlerine nazaran; açık kaynaklı oluşu, farklı sistemlere kolaylıkla entegre olabilmesi, geniş üretici ve ürün yelpazesi ile en az bakım gerektiren, sorunsuz bir sistem olması, çoğu zaman birçok projede tercih sebebi olmasını sağlamıştır. Dolayısıyla EIB protokolüyle altyapısı hazırlanan bir projede, tek bir üretici ve markaya bağımlı kalmaksızın bu protokolü destekleyen birçok farklı markada ürün grupları bir arada rahatlıkla kullanılabilir.

  Bu nedenle KNX, aydınlatma otomasyon projelerinde tercih sıralamasında öncelikli hale gelmiştir.

Detaylar   

 

 

 

 

 

ENERJİ OTOMASYONU

İşletmelerde enerji ihtiyacını düşük maliyetlerle karşılarken, mevcut enerjiyi verimli şekilde kullanmanın en etkin yolu enerjiyi kontrol etmektir.
Ülkemizde ve dünyada elektrik enerjisine olan talebin artmasına karşın, yaygın enerji kaynaklarının kısıtlı ve tükenebilir olması, yüksek maliyetli yatırımlar gerektirmesi, ileri teknoloji ve yetişmiş insan gücüne duyulan ihtiyaç, enerjinin verimli kullanılmasının önemini göstermektedir.
Bunun yanında uluslararası standartlara uygun olmayan sistemlerin kullanımı, kayıp- kaçakları, maliyetleri arttırdığı gibi can ve mal güvenliği açısından da büyük riskler taşımaktadır.
Enerji Otomasyonu; enerjinin, üretimden tüketildiği son noktaya kadar kontrol altında tutulmasını, en uygun senaryoya göre kumanda edilmesini, enerji parametrelerinin izlenip sistemle ilgili verilerin analiz edilip raporlanabilmesini sağlar.
Enerji otomasyonu bulunan tesislerin verimli işletilmesi için sistem bakımlarının, servis hizmetlerinin zamanında ve doğru biçimde yapılması, sistem ilavelerinin mevcut sistem özellikleri göz önüne alınarak realize edilmesi gerekir.

Son teknoloji ile kurulan enerji otomasyon sistemleri (SCADA), yazılım ve donanım olarak son derece açık sistemler olduğundan sonradan genişleyebilme ve değiştirilebilme özelliklerine sahiptir. Hatta başka sistemler de otomasyon sistemine entegre edilebilir.

Enerji Otomasyon sisteminin;
•    Enerji takibi ve tasarrufu,
•    Can ve mal güvenliği açısından da riskleri ortadan kaldırılması,
•    Daha az sayıda personel ile kontrol edilebilmesi, zaman ve iş gücü kazancı,
•    Sistemin işleyişi hakkında anında bilgi alınabilmesi izlenebilmesi, raporlanması, analiz edilmesi,
•    Sistem takibi sayesinde gerekli tedbirlerin zamanında alınması, arıza riski olan bölgelerin tespit edilebilmesi,
•    Sisteme yapılan müdahalelerin kayıt edilmesi,
•    Sistemdeki ekipmanın ömrünün uzaması
•    Cezalı durumları engellemesi (Kompanzasyon vb.) gibi önemli avantajları
 
bulunmaktadır.

 

Detaylar   

 

 

 

 

 

jET FAN OTOMASYONU

Jet fanlar hava sirkülasyonunun az olduğu kapalı alanlarda normal havalandırma işlevi ve duman tahliye işlevleri için kullanılan cihazlardır. Jet fan otomasyonu ise, jet fanların koşulların gerektirdiği şartlarda çalışabilmesini sağlayan, onlara yön veren sistem bütünüdür.

Jet fan otomasyon sistemi, otopark alanlarında, metro ve tünellerde, maden ocaklarında kullanılır.

Otomasyon sistemi;

 • Otoparklarda gerekli temiz hava ihtiyacının karşılaması,
 • Yangın anında duman tahliyesinin yapılması ,
 • Yüksek sıcaklıktan oluşabilecek hasarların minimuma indirgenmesi,
 • Yangın alanında bulunan kişiler için yaşam alanının sağlanması,
 • İtfaiye personelinin müdahalesi için uygun ortamın sağlanması
 • Metro ve tünellerde oluşan kirli havanın tahliye edilmesi
 • Temiz hava sevkiyatının yapılması,
 • Maden ocaklarında zararlı gazların tespit edilmesi ve gazın tahliye edilmesi
 • Ortamda ölçümler yaparak ihtiyaca göre jet fanların çalıştırılması ve enerji tasarrufunun sağlanması,

gibi önceden programlanan sistem senaryolarını hayata geçirir.

Detaylar   

 

 

 

 

 

TEMİZ ODA OTOMASYONU

Temiz Oda; havanın mümkün olduğunca mikroorganizmalardan ve partiküllerden arındırıldığı, hava akış yönleri, sıcaklık, nem, hava basıncı, canlı ve cansız kirleticiler gibi parametrelerin kontrolünün sağlandığı ve özel hijyenik havalandırma sistemlerinin kullanıldığı odalardır.

Temiz odalar hastaneler, ilaç ve gıda üretimi gibi insan sağlığını ilgilendiren sektörlerin yanında, gıda üretiminde, yüksek derecede duyarlı sensörlerin geliştirilmesi gereken elektronik sektörü, savunma sanayisi gibi çeşitli alanlarda ürünü toz taneciklerinden korumak, ürünün kalitesini yükseltmek içinde kullanılan odalardır.

Temiz Odaları uygun standartlarda olması sağlamanın tek yolu kontrol edilebilir ve izlenebilir temiz oda otomasyonudur.

Temiz oda otomasyonu;
•    Odaların arasındaki fark basınçlarının kontrol edilmesinde,
•    Hepa filtrelerin doluluk oranlarının kontrol edilmesinde,
•    Basınç değerlerinde yaşanan sapmaların belirlenmesinde,

Detaylar   

 

 

 

 

 

İlgili Görseller

 

Detaylar